Riskutbildning

Från 1/4 2009 krävs 2 riskutbildningar för att få göra prov för behörighet B. Riskutbildning del 2 är ”halkbanan” och riskutbildning del 1 är enligt nedan.

Från 2010 krävs detta även för Mc.

RISKETTAN MC: Intresseanmälan till Köping ANMÄLAN: 0221-21360.

Axelsson Trafikskolor AB är godkänd av Transportstyrelsen som utbildare vid Riskettanutbildning, behörighet A & B, nedan kallad R1. Vi följer Transportstyrelsens föreskrifter (VVFS 2008:251) och Transportstyrelsen är vår tillsynsmyndighet.

Kursplanens mål:

Efter utbildningen skall eleven ha fått kunskap och insikt om, förstå konsekvenserna av och känna till riskerna med:

  • riskfyllda beteenden
  • trötthet
  • alkohol & andra droger

Vi inbjuder till R1 i vår teorilokal på trafikskolan.

RISKETTAN BIL VÄSTERÅS:  28/9 kl.14.00! Ring för anmälan, tel.021-128360. Föranmälan krävs.

RISKETTAN BIL KÖPING:  4/9, 9/10 kl.16.30! Ring för anmälan, tel.0221-21360. Föranmälan krävs.

RISKETTAN BIL ESKILSTUNA: 4/10 kl: 15:00. Ring för anmälan, tel. 016-130807. Föranmälan krävs. 

Kursen omfattar 200 minuter, inklusive 2 pauser á 5 minuter.

Kursen kostar 750 kr. Kostnaden inkluderar studiematerial.

Ansvarig utbildare är Mathias Axelsson, utbildningsledare och skolchef, som genomgått STR´s interna lärarkurs för blivande R1-utbildare. Godkänd av Transportstyrelsen.

Övriga utbildare är av Trafikverket godkända trafiklärare, som är godkända av Transportstyrelsen såsom R1-utbildare med samma R1-utbildning som ovan.

Undervisningsplanen är fastställd 2009-03-12 och uppdateras fortlöpande.

Skriv utE-post

Axelssons Yrkesutbildningar
har flyttat till en egen hemsida. 

Besök www.axett.se för information om våra yrkesutbildningar!