Farlig högerkurva
 
Flera kurvor, den första till höger
 
Brant lutning,
nedförslutning
 
Avsmalnande väg, från båda sidor
 
Rörlig bro
 
Kaj, strand eller färjeläge
 
Ojämn väg
 
Vägarbete
 
Slirig körbana
 
Stenras, från höger
 
Stenskott
 
Vägkorsning
 
Cirkulationsplats
 
Vinkelrät anslutning från höger och vänster
 
Väjningsplikt
 
Trafiksignal
 
Övergångsställe
 
Barn
 
Cyklister och mopedförare på körbanan
 
Korsande skidspår
 
Korsande ridväg
 
Lågt flygande flygplan
 
Mötande trafik
 
Tunnel
 
Djur, älg
 
Djur, rådjur
 
Djur, ren
 
Djur, kor
 
Djur,häst
 
Djur, får
 
Farlig sidvind, från höger
 
Annan fara
 
Korsning med spårväg
 
Järnvägskorsning med bommar
 
Järnvägskorsning utan bommar
 
Avstånd till järnvägskorsning

Kryssmärke vid korsning med ett spår
 
Kryssmärke vid korsning med flera spår
       

Skriv utE-post

Axelssons Yrkesutbildningar
har flyttat till en egen hemsida. 

Besök www.axett.se för information om våra yrkesutbildningar!