Buss | Körlektioner

Denna utbildning riktar sig till förare av tunga fordon som är undantagna kravet på yrkesförarkompetensbevis.

Eskilstuna

Pris: Ej tillgängligt här
Bokning: Ej tillgängligt här
Kommande tillfällen: Ej tillgängligt här

Köping

Pris: Från 1 650 kr
Bokning: Kontakta oss
Kommande tillfällen: Kontakta oss

Västerås

Pris: Från 1 650 kr
Bokning: Kontakta oss
Kommande tillfällen: Kontakta oss

Körlektioner för buss

Innehåll och omfattning

Under den praktiska delen får du köra fordonet under realistiska förhållanden, genomföra säkerhetskontroller på bussen samt lära dig hur fordonet fungerar. När du sedan är mogen för uppkörning kommer det praktiska provet att bestå av en säkerhetskontroll och en funktionsbeskrivning, som du ska klara först, och sedan får du köra stads- och landsvägskörning.

OBS: För att ta DE-körkort (som ger dig rätt att köra buss med tungt släp tillkopplat) krävs att du har ett D-körkort i grunden. För dig som är intresserad av utbildning för båda behörigheterna kontakta oss för mer info och upplägg

För att få köra behövs ett körkortstillstånd, för information och giltiga blanketter besök Transportstyrelsens hemsida.