Buss (D körkort)

Vi har lång erfarenhet av att utbilda inom buss och sätter ihop en utbildning i den takt som passar just dig. Beroende på vilken form av buss du vill köra finns fyra olika behörigheter som ryms inom D körkortet.

D körkort för buss

Skillnader mellan D1, D1E, D och DE körkort

De fyra olika behörigheterna som går under det man brukar kalla för busskörkort skiljer sig från varandra genom vilken storlek på buss man får köra, samt även om man får ha tillkopplade släp eller ej. Den vanligaste behörigheten bland våra elever är D, som innebär att du får köra bussar utan någon begränsning på storlek eller max antal passagerare. Om du vill ha möjligheten att koppla släp till bussen behöver du dock ha behörighet DE. Du kan läsa mer om de olika behörigheterna för buss nedan.

D1 - Mellanstor buss

D1 körkortet ger dig behörighet att köra bussar som har en maxlängd på 8 meter. Bussen får också ha ett maxantal passagerare på 16 personer exklusive föraren. Viktigt att notera här är att bussen måste vara konstruerad och tillverkad för max 16 personer, det går med andra ord inte att bygga till fler säten på en mellanstor buss för att undgå att behöva D behörighet.

Krav för att få ta D1 körkort för mellanstor buss:

 1. Du har ett svenskt körkort med B-behörighet.
 2. Du har ett körkortstillstånd för grupp 2 och 3.
 3. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
 4. Du har fyllt 21 år (eller 18 år om du utbildat dig för att köra persontransporter*).
 5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

D1E - Mellanstor buss med tungt släp

D1E körkortet ger dig behörighet att köra samma bussar som D1 körkortet, det vill säga bussar som är max 8 meter långa och konstruerade för att rymma max 16 passagerare utöver föraren. Skillnaden är att med D1E så får du även koppla på ett eller flera släp till bussen, utan någon övre viktgräns.

Krav för att få ta D1E körkort för mellanstor buss med tungt släp:

 1. Du har ett svenskt körkort med D eller D1-behörighet.
 2. Du har ett körkortstillstånd för grupp 2 och 3.
 3. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
 4. Du har fyllt 21 år (eller 18 år om du utbildat dig för att köra persontransporter*).
 5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

D - Buss

D behörigheten är det som i folkmun brukar kallas för körkort för buss, och ger dig full behörighet för alla olika typer av bussar, utan någon begränsning på storlek eller max antal passagerare. Du får även koppla till ett släp med en maxvikt på 750 kg till din buss när du har D behörighet.

Krav för att få ta D körkort för buss

 1. Du har ett svenskt körkort med B-behörighet.
 2. Du har ett körkortstillstånd för grupp 2 och 3.
 3. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
 4. Du uppfyller ålderskraven nedan.
 5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Ålder för att få ta D körkort för buss

För att vara godkänd att ta D körkort så behöver du ha fyllt minst 18 år om det är en del av din gymnasieutbildning, annars gäller reglerna från transportstyrelsen nedan. Dessutom finns flera begränsingar om du tar D körkort innan du har fyllt 24, exempelvis att du inte får köra buss i linjetrafik där sträckan är längre än 50 kilometer. Enligt trafikverket är följande de åldersbegränsningar som finns för behörigheten:

 1. Du ska ha fyllt 18 år om du utbildar dig i gymnasieskolan för att köra persontransporter.
 2. Du ska ha fyllt 21 år om du utbildar dig på komvux eller hos en annan godkänd utbildare för att köra persontransporter.
 3. Annars ska du ha fyllt 24 år för att få ta D körkort om du inte uppfyller någon av de ovanstående utbildningskraven.

DE - Buss med tungt släp

D behörigheten är det som i folkmun brukar kallas för körkort för buss, och ger dig full behörighet för alla olika typer av bussar, utan någon begränsning på storlek eller max antal passagerare. Du får även koppla till ett släp med en maxvikt på 750 kg till din buss när du har D behörighet.

Krav för att få ta DE körkort för buss med tungt släp

 1. Du har ett svenskt körkort med D-behörighet.
 2. Du har ett körkortstillstånd för grupp 2 och 3.
 3. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
 4. Du uppfyller ålderskraven nedan.
 5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt. 

Ålder för att få ta DE körkort för buss med tungt släp

Samma regler gäller som för D, det vill säga att du behöver ha fyllt minst 18 år om det är en del av din gymnasieutbildning, annars gäller reglerna från transportstyrelsen nedan. Dessutom finns flera begränsingar om du tar DE körkort innan du har fyllt 24, exempelvis att du inte får köra buss i linjetrafik där sträckan är längre än 50 kilometer. Enligt trafikverket är följande de åldersbegränsningar som finns för behörigheten:

 1. Du ska ha fyllt 18 år om du utbildar dig i gymnasieskolan för att köra persontransporter.
 2. Du ska ha fyllt 21 år om du utbildar dig på komvux eller hos en annan godkänd utbildare för att köra persontransporter.
 3. Annars ska du ha fyllt 24 år för att få ta D körkort om du inte uppfyller någon av de ovanstående utbildningskraven.