YKB

När du tagit ditt C1/C eller D1/D-körkort och vill börja jobba yrkesmässigt behöver du gå grundutbildningen för att få ett Yrkeskompetensbevis. Vi är flera duktiga utbildare som dagligen arbetar med YKB och stöttar såväl privata personer i tjänsten som företag och större åkerier. Vi kan YKB och jobbar över hela landet!

Har du ett åkeri?

Vi hjälper så väl små åkerier som större åkerier som finns etablerade på flera orter runt om i landet. Vi tar gärna ett helhetsgrepp och kan hjälpa till med planering och genomförande för att ditt åkeri alltid ska vara uppdaterade enligt krav, utan att det påverkar er verksamhet och dagliga drift. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta en lösning som funkar för dig eller ditt åkeri!

Yrkeskompetensbevis

Yrkeskompetensbevis eller Yrkesförarkompetens som det också kallas, är obligatoriskt för dig som vill jobba professionellt med att utföra persontransporter eller godstransporter. Detta krav är lagbundet sedan 2015, så du kan med andra ord inte börja köra buss eller frakta varor med lastbil innan du har gått utbildningen, oavsett om du har C eller CE behörighet för tung lastbil och buss.

YKB Grundutbildning

Grundutbildningen för yrkeskompetensbevis är 280 timmar lång, men finns även i en förkortad version på 140 timmar beroende på förarens ålder. Grundutbildningen behöver vara fördelad på minst 20 timmars körträning, eller minst 10 timmar i den förkortade versionen. 

Du kan endast gå utbildningen från de trafikskolor, gymnasium och vuxenutbildningar som har tillstånd att bedriva den ut ifrån en fastställd kursplan på nationell nivå. Efter avlutad utbildning behöver ett skriftligt prov genomföras och klaras för att erhålla yrkeskompetensbeviset.

Förkortad version av utbildningen

Den förkortade 140 timmar långa utbildningen riktar sig mot dig som är över 23 år och inriktad på persontransporter med buss, alternativt mot dig som är över 21 år och vill börja köra godstransporter med tung lastbil. Är du yngre än ovanstående krävs det att du går den 280 timmar långa utbildningen.

YKB Fortbildning

Fortbildningen är även den obligatorisk för dig som vill arbeta professionellt med transport av människor eller gods. Utbildningen behöver förnyas vart femte år och är på 35 timmar, oftast uppdelad i flera delkurser på 7 timmar var. För mer information om de olika delkurserna, se YKB Fortbildning.

Orter för YKB utbildning

Som en del av On Via så kan vi erbjuda YKB utbildningen på flera olika orter. Nedan hittar du en lista på de orter där vi kan erbjuda YKB utbildning i dagsläget. Om du föredrar att se dessa orter utmärka på Google Maps så går det bra att klicka på länken här.

Bollnäs

Driver Trafikutbildningar

Eksjö

Eksjö Trafikutbildning

Hultsfred

SYAB

Västerås

Axelssons Trafikskolor