BE behörighet

BE behörighet för körkortet gör att du får köra personbilar eller lätta lastbilar med en vikt på högst 3500 kg, och ha ett eller flera släp med en totalvikt på 3500kg kopplade till ett sådant fordon.

Eskilstuna

Pris: Från 800 kr
Bokning: Kontakta oss
Kommande tillfällen: Kontakta oss

Köping

Pris: Från 800 kr
Bokning: Kontakta oss
Kommande tillfällen: Kontakta oss

Västerås

Pris: Från 800 kr
Bokning: Kontakta oss
Kommande tillfällen: Kontakta oss

BE-behörighet

Fokus under körningen med tungt släp:

 • Säkerhetskontroll & funktionskontroll
 • Manövrering
 • Stadstrafikskörning
 • Landsvägskörning
 • Manövertest

Krav för att få ta BE-behörighet:

 1. Du har ett svenskt körkort med B-behörighet.
 2. Du har ett körkortstillstånd.
 3. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
 4. Du har fyllt 18 år.
 5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Kursdatum och anmälan

Utbildningsmässigt är det du som bestämmer när du vill börja och när du vill vara klar. Vi planerar utbildningen tillsammans med dig och efter dina önskemål så att det passar dig så bra som möjligt. Du bokar själv dina körlektioner när det passar dig och vi hjälper dig med att boka körprov.